piątek, 17 marca 2023

MNIEJSZE ZŁO - OLIVIER NOREK


 "Ryby zdycha­ją, ro­śli­ny wy­ra­sta­ją z ziemi już prak­tycz­nie mar­twe, a woda w stud­niach jest aż gęsta od me­ta­li cięż­kich. W po­wie­trzu jest tyle za­nie­czysz­czeń, że spa­da­ją tu kwa­śne desz­cze, które dziu­ra­wią bla­sza­ne dachy i roz­pusz­cza­ją skały w pył. Może się pan do­my­ślić, jak to dzia­ła na skórę."
Świat powoli umierał, przegrywając z zanieczyszczeniem. Pokonywały go ogromne koncerny i polityczne "obietnice", dotyczące odnawialnych źródeł energii. Zawalczyć z tym mógł tylko człowiek, którego życie właściwie się skoczyło. Ktoś, kto zobaczył ogrom cierpienia, a później przeżył największą tragedię, jaka mogła się wydarzyć - śmierć swojego nowonarodzonego dziecka. Zanieczyszczoną planetę winił tylko pośrednio. To ludzie do tego doprowadzili, więc to im należało wypowiedzieć wojnę.

czwartek, 2 marca 2023

PARADAJS - FERNANDA MELCHOR


Paradajs nie przypomina raju. Jest lepkie od wymuszonego seksu, mocno skropione alkoholem, który nie leczy, a jeszcze bardziej podlewa smutek. Utkane z ludzkiego cierpienia, koszmarnych wyborów czy żalu. Ten skrawek meksykańskiego świata przeraża i równocześnie intryguje, a słowa Melchor zagnieżdżają się w umyśle, pozostawiając ślady ciężkie do wymazania.